Bliv Medlem

Medlems- & forældregeneralforsamling i FDF Haslev.

05.02.2017

Mandag d. 20. marts, kl. 19:30 – 21:00


God tur - Det er skønt at padle i kano, men gør det med omtanke

 

Haslev Kanolaug er et ejerfællesskab, der består af nedenstående parter: De Blå Haslevspejdere, Peder Oxe - Haslev, De Grønne Pigespejdere - Haslev, FDF Haslev, KFUM & KFUK - Haslev, Haslev Idrætsefterskole, SydØstSjællands Idrætsefterskole, Haslev Y´s Mens Club og Haslev Menigheds Daginstitutioner.

 

Det er Haslev Kanolaugs formål at stille kanoer med tilhørende udstyr til rådighed for ejerkredsen. I det omfang ejerne ikke selv benytter kanoerne, udlånes de fortrinsvis til lokale grupper af børn og unge.

Kontakt

Formand

Carl Axel Lorentzen

 

Kasserer

Anne Wagner

 

Udlåner

Martin Daugaard

2116 7276

madac@faxekommune.dk